Polishing Service
  • 60 min

ขัดพื้นฟูสภาพสี ลบรอย ขจัดคราบ

  • ขัดเงาสีรถยนต์ขั้นพื้นฐาน 1 ขั้นตอน
  • ขัดลบรอยสีรถยนต์เต็มระบบ 3 ขั้นตอน
  • ลูบดินน้ำมัน ขจัดคราบฝังลึก
  • ขจัดคราบแมลงและคราบยางมะตอย
  • ขจัดคราบน้ำบนผิวรถ
go top